Kanabinoidy

 

Historie konopí ve společnosti a léčitelství


Konopí se do Evropy dostalo z Blízkého východu přibližně 2000 až 1400 let před naším letopočtem díky kočovnému kmenu Skytů. Ti tuto rostlinu rozšířili na území dnešní Ukrajiny a Ruska. Odtud se za pomoci germánských kmenů posunula nejprve na území dnešního Německa a pak při anglosaské invazi v 5. století dále do Velké Británie. Semínka konopí byla též nalezena ve zbytcích vikingských lodí z poloviny 9. století našeho letopočtu. V průběhu dalších století pokračovala expanze konopí po celé Evropě, Africe a Jižní i Severní Americe.

Léčebné účinky konopí jsou lidstvu známy od pradávna. Již starověcí a středověcí lékaři využívali tuto rostlinu během svého léčení tak, že z ní louhovali nápoje, kterými ulevovali především od bolestí, ale i dalších zdravotních potíží. Mezi nejznámější a nejstarší zprávy o léčebném konopí patří zmínka o čínském chirurgovi působícím před dvěma tisíci lety Hua Tsaovi, který používal výtažek z konopné pryskyřice jako anestetikum a mohl tudíž provádět bezbolestně velice složité chirurgické zákroky, jako jsou transplantace orgánů, resekce střev či otevření hrudní dutiny. 

Vzhledem k pokroku moderních technologií v počátku 20. století se výzkum konopí výrazně rozšířil. Začalo být zkoumáno na molekulární úrovni. Díky tomu byly ve čtyřicátých letech objeveny kanabinoidy CBN, CBD a kanabidiolové kyseliny. V 60. letech byl profesory Mechoulamem a Gaoniem z Hebrejské univerzity poprvé izolován a popsán populární kanabinoid THC, jež je známý kvůli svým omamným účinkům. V 80. letech 20. století se vědcům podařilo popsat kanabinoidní receptory v buňkách mozku i zbytku těla, tudíž vznikl předpoklad, že v organismu musí existovat látky podobné fytokanabinoidům. První endogenní kanabinoid anandamid byl objeven v roce 1992 opět týmem z Hebrejské univerzity, tentokrát v čele s českým vědcem Doc. Lumírem Hanušem, který zde působí dodnes. Tato látka byla nazvána anandamid zvaný také "hormon štěstí" z toho důvodu, že její účinek na receptorech v mozku vyvolává pocity spokojenosti a blaženosti. 

Během posledních padesáti let bylo odhaleno mnoho léčivých účinků kanabinoidů na lidský organismus. Mezi nejznámější patří například objev ze 70. let, při kterém vědci z National Eye Institut zjistili, že některé deriváty z konopí snižují nitrooční tlak, tudíž fungují jako prevence před šedým zákalem či oslepnutím. Studie z roku 2003, publikovaná v Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, zkoumala účinky kanabinoidů na epileptické záchvaty u laboratorních krys. Extrakty s kanabinoidy oddálily epileptické záchvaty krys až od deset hodin. Dalším významným milníkem je studie zveřejněná časopisem Molecular Cancer Therapeutics z roku 2007, která popisuje působení kanabinoidu CBD při zástavě rakovinného bujení. Je schopný deaktivovat gen s názvem Id-1, jež rakovinné buňky produkují mnohonásobně více než buňky nerakovinné. Po ošetření kanabinoidem došlo v pozorovaných buňkách k výraznému poklesu hodnoty Id-1 a rozšiřování buněk se tak snížilo. 

Od roku 2015 je v České republice povoleno užívání léčebného konopí. Aplikace však dosud není natolik rozšířená, váže se pouze na určité medicínské specializace a na konkrétní diagnózy. Jedním z primárních cílů společnosti CannaCare je poskytnout co největší množství relevantních lékařských dat, které pomůžou dokázat účinnost kanabinoidů na specifická onemocnění lidského organismu a poskytnout tak léčbu kanabinoidy široké společnosti. 
kanabinoidy_pages_1-2  Endokanabinoidy jsou kanabinoidy tvořené lidským a zvířecím organismem. Mezi hlavní zástupce, produkované tělem patří anandamid. Ovlivňuje vnímání bolesti, koordinaci pohybu, emoce či náladu. 

Další skupinou jsou fytokanabinoidy. Tyto kanabinoidy produkuje rostlina konopí. Mezi nejpopulárnější kanabinoidy patří THC neboli tetrahydrokanabinol, známý především pro své omamné účinky. 

V produktech CannaCare využíváme zejména kanabinoidy CBD a CBG. Oba jsou bez omamných účinků. 

kanabinoidy_pages_kolecka

CBD, celým názvem kanabidiol, je známé především pro své relaxační účinky. Pomáhá mírnit bolest, křeče svalů, podporuje správnou funkci imunitního systému, podporuje spánek a funguje jako antioxidant. Průzkumy prokázaly jeho účinnost při léčbě epilepsie nebo různých úzkostlivých poruch. 

Dalším léčivým kanabinoidem, který naleznete v CannaCare produktech, je kanabinoid CBG neboli kanabigerol. Na českém i světovém trhu není tento kanabinoid ještě dostatečně prozkoumán a prodáván,  díky tomu jsou naše produkty exkluzivní. Kanabinoid CBG má kladné účinky na psychický stav, podporuje správné trávení, vyživuje nervovou soustavu nebo pečuje o zrak. 

 

V budoucnu chceme rozšířit náš výzkum i o další léčivé kanabinoidy, jako je například CBN.