Fénixovy slzy. Údajný všelék pod drobnohledem.

fénixovy slzyFénixovy slzy jsou silný koncentrát z konopí. Tento preparát ve své nelegální podobě obsahuje mimořádné množství omamného kanabinoidu THC. Slzy jsou známy také jako RSO (Rick Simpson Oil) či konopný výtažek a jejich příprava probíhá převážně v domácích podmínkách. Jedná se tedy o vysoce potentní extrakt, kde se THC vyskytuje v koncentraci násobně převyšující přirozený obsah v sušině konopí. Fénixovy slzy mohou způsobovat intenzivní stavy omámení provázené úzkostí, depresí či depersonalizací trvající mnoho hodin. Z pohledu obsahu reziduálních kontaminantů mohou být zdraví vysoce nebezpečné, a proto by měl uživatel, především s vážným onemocněním, hledat certifikovaný zdroj aktivních látek legální cestou.


Co jsou Fénixovy slzy?

Fénixovy slzy či Fénixovy kapky je označení pro kontroverzní legislativně nedefinovaný konopný výtažek obsahující obvykle vysoké hladiny psychotropního THC a/nebo psychoaktivního CBD, které vědomí narozdíl od THC neovlivňuje. Obrovské riziko Fénixových slz spočívá v tom, že jde o pojem čistě virtuální, tedy takto označené a nabízené preparáty nejsou specifikovány žádnou oficiální nomenklaturou. Není přesně daná definice toho, co výrobek smí nebo nesmí obsahovat. Přestože vědecká literatura jednoznačně říká, že nelze přijmout takovou dávku konopí, kterou se dá smrtelně předávkovat, existují další významná rizika, která jsou pro uživatele takového produktu potenciálně velmi nebezpečná.

Výroba a prodej Fénixových slz s obsahem THC je nelegální!

Fénixovy slzy se připravují z usušených samičích květů konopí, které často obsahují vysoké hladiny psychotropního THC nad nově stanovený legální limit 1 % platný od 1.1.2022. U takového extraktu hrozí nebezpečí trestního postihu a zároveň silných psychoaktivních účinků, které mohou být pro mnohé, zejména nezkušené pacienty nepříjemné a nežádoucí.

Fénixovy kapky s obsahem THC jsou nelegální jak z pohledu výroby, tak prodeje. Proto neexistuje požadavek kontroly hotového produktu a ani jakákoliv ochrana uživatelů kvůli obsahu jak účinných, tak i zdraví velmi nebezpečných látek. 

 Na trhu najdete i legální produkty prodávané pod označením Fénixovy kapky (slzy), kde však THC musí být nedetekovatelné. Z pohledu indikace THC by tedy žádnou pomoc nepřinesly. Pokud však výrobce nemá povolení k zacházení s návykovými látkami od Ministerstva zdravotnictví, je jakákoliv neregistrovaná výroba extraktu z konopí posuzována jako nezákonná.

Jak se zrodil "zázračný lék" na rakovinu?

Za pojmem Fénixovy slzy stojí aktivista původem z Kanady, doktor samouk, Rick Simpson, který zpropagoval léčebné konopí tím, že jeho extraktem údajně vyléčil tisíce lidí z různých nádorových onemocnění a dalších chorob. Široké veřejnosti dal návod na výrobu RSO (olej Ricka Simpsona), známého právě jako Fénixovy slzy, nebo konopný výtažek. Tím sice lidem trpícím méně či více závažným onemocněním dal naději v zázračný lék, ale zároveň zcela nepřijatelným způsobem zvýšil riziko plynoucí z nevhodného nakládání s touto komoditou. 

Kdo nejčastěji spadá do spárů překupníků?

Lidé s vážným onemocněním se často chytají jakéhokoliv záchranného lana. Jsou snadnou kořistí pro prodejce nelegálních konopných přípravků, kteří jejich prostřednictvím nabízejí zázračné uzdravení. Neinformují je však dostatečně také o negativech a obrovských rizicích, plynoucích z jejich užívání.


Mezi zdravotní problémy, pro které lidé nejčastěji Fénixovy slzy hledají:

 • alzheimer
 • rakovina
 • roztroušená skleróza 
 • crohnova nemoc
 • chronická bolest 
 • cukrovka
 • deprese atd.

I “lék” vás může zabít

Simpsonova extrakční metoda se pro výrobu Fénixových slz stala v té době násobně dostupnější běžnému uživateli, ale nese mnohá negativa, která značně převyšují nepotvrzené pozitivní dopady výsledného produktu. Všeobecně známá a i některými odborníky uznávaná metoda využívá jako rozpouštědlo technický benzín. V domácích podmínkách se pracuje s nekrytou nádobou, často i na otevřeném ohni v podobě plynového vařiče, kde se postupně rozpouštědlo odpařuje. Hrubý materiál se následně přefiltruje a vzniká výsledný extrakt. Páry technického benzínu jsou ale vysoce explozivní, takže pravidelně dochází k případům, kdy se během odpařování směs vznítí a následky jsou často katastrofální a končí i smrtí. Takové případy jsou známy i v České republice.

Kontaminanty v extraktu jsou samy o sobě karcinogenní

Alternativnou bývá použití hexanu jako rozpouštědla. Jeho páry sice nejsou explozivní, ale při jejich nadýchání hrozí otrava, protože hexan je prokazatelně neurotoxický. Stejně závažným problémem je obsah reziduálního množství rozpouštědla ve výsledném extraktu. Zdraví totiž neprospívá ani technický benzín, ani hexan a mohou uškodit jak zdravému člověku, tak především tomu nemocnému, jehož organismus je výrazně oslabený. Navíc veškeré rostliny běžně dostupného konopí na trhu obsahují vždy určitý podíl kontaminantů z životního prostředí. A to i ty z ekologického zemědělství. Rostlina je natahuje z okolí a využívá jako svůj přirozený obranný mechanismus. Distribuuje je do vrcholků, květenství, kde jsou pak součástí pryskyřice a vytváří ochranu před pozřením zvířaty. Kontaminanty jako PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky), těžké kovy, pesticidy, PCDD/F a mikrobiologické kontaminanty (aflatoxiny, ochratoxiny) se extrakčním procesem zakoncentrují a pokud nedojde k jejich následnému odstranění, mohou představovat pro člověka další významnou zátěž a nebezpečí otravy či vzniku rakoviny. Především některé z PAU, jako je např. benzo(a)pyren, benz(a)anthracen či chrysen, již byly klasifikovány jako karcinogeny skupiny 1.

Cena Fénixových kapek na černém trhu

Překupníci a domácí výrobci nabízejí své produkty na internetových inzercích za horentní částky pohybující mezi 1000-2000 Kč, často je to však daleko více. Vzhledem k riziku a nejistotě, co všechno produkt obsahuje a jaký dopad může mít na oslabené zdraví člověka, je rozumnější volit bezpečnější cestu. Tou může být produkt, za kterým stojí mnohaletý výzkum a jeho složení je důsledně kontrolováno stejně jako celý výrobní proces.

Jaká je účinná legální alternativa bez rizika?

Přesvědčení široké veřejnosti je, že hlavní terapeutický účinek má především ten nejznámější z kanabinoidů, tedy THC (Tetrahydrokanabinol). THC má jistě své nepopiratelné benefity a existuje určité, avšak velmi nízké procento pacientů, pro které je během léčby kanabinoidy účinek THC přínosný. Rick Simpson původně pracoval pouze s výtažky, které měly kolem 90 % THC a téměř žádné CBD. Dle klinických studií z posledních let se ale ukazuje, že v jistých případech může být účinnější kombinace THC s CBD, nebo například u epilepsie i výrazně vyšší množství CBD na úkor THC. Pro tento segment nemocných ho lze legálně a v kontrolované kvalitě získat na předpis v lékárnách. Pro naprostou většinu nemocných jsou však vhodnější plnospektrální výtažky CBD a CBG (Full-spectrum CBD a CBG), které obsahují veškeré kanabinoidy, terpeny, flavonoidy a polyfenoly přirozeně se vyskytující v konopí. Tyto kanabinoidy nemají omamný účinek a účinnost nejznámějších kanabinoidů CBD a CBG se v nich několikanásobně zvyšuje díky tzv. Entourage efektu, tedy podpůrné schopnosti ostatních složek. Jsou běžně dostupné, legální a lépe kontrolovatelné po stránce zdravotních rizik.

 Srovnání Fénixových slz a Full-spectrum CBD a CBG

Fénixovy slzy vs. CannaCare produktyNa co si dát při nákupu pozor! 

 • Nevyrábějte, nebo nenakupujte podomácku připravené extrakty z konopí na černém trhu.
 • Ptejte se na původ rostlin a extraktu.
 • Ptejte se na složení produktů s označením Fénixovy slzy (kapky).
 • Vyžadujte certifikát dokládající analýzy obsahu reziduí a dalších kontaminantů.
 • Žádejte certifikát dokládající dodržení povoleného limitu THC do 1 %, jinak podstupujete riziko koupě nelegálního produktu.
 • Vybírejte pouze ověřené dodavatele konopných výtažků.
 • Konzultujte svůj zdravotní stav a použití přípravků s odborníkem.
 • Neindikujte si léčbu sami.

 

Zjistěte, jaký produkt CannaCare by mohl pomoci s vašimi obtížemi.

 
 
 

Nevíte si rady? Poradíme Vám!

 CannaFamily zákaznické péče je vám k dispozici v pracovní dny od 09:00 - 17:00 hod.